Hållbart byggande

Våra modulhus byggs med trä som främsta resurs och med en vilja att utmana det klassiska byggandet. Resultatet blir en flexibel och nedskalad boendeform med optimalt utnyttjande av byggnadens kvadratmeter och resurser.

Välj ett nedskalat och hållbart boendealternativ.

Hållbarhet handlar också om sunt förnuft. Om rationalitet och tillfredsställelsen i att saker och ting är logiska - även på lång sikt. På Njordrum tänker vi hållbart genom hela husets livscykel. Förutom att vi väljer trä, som är det mest ansvarsfulla och självförnyande byggmaterialet när det gäller resurser och nedbrytning, byggs våra hus en bit ovanför marken på skruvfundament. En lösning som kräver betydligt mindre resurser än en gjuten grund.

Samtidigt innebär metoden att huset är flyttbart - både huset och skruvfundamenten kan flyttas och återanvändas om behov uppstår. Vi arbetar ständigt för att göra bästa möjliga val och ingå rätt samarbeten med leverantörer och tillverkare som - precis som vi - vill göra saker på ett nytt och bättre sätt. Vi utnyttjar tidigare erfarenheter för att tillsammans utvecklas i en mer hållbar riktning.

Så här kommer du igång

Förverkliga ditt modulära hem på så lite som 4 månader. Kontakta oss redan idag.