Genomtänkt från insidan till utsidan

Njordrum Home är utformat som en motvikt till din hektiska vardag. Med drömmen om att föra dig närmare naturen och naturen närmare dig.

Vår designfilosofi omfattar holistisk design, där alla element omsorgsfullt formas tillsammans för att skapa vår syn på modulära, flyttbara hem - hem där arkitektur, möbler och funktionella detaljer som dörrhandtag alla är skapade för varandra och i harmoni med det övergripande konceptet. Genom att anpassa designen av de produkter vi bygger och möblerar med till vår arkitektur uppnår vi både harmoni och en genomtänkt respekt för resursanvändningen i det övergripande projektet.

Estetik är summan av de rätta detaljerna. Upplevelsen av att saker och ting är gjorda för varandra. Att de bildar ett medvetet samband i både form och funktion - att det minsta är avgörande för det största. Vi vill visa att vi arbetar medvetet för att minimera vår miljöpåverkan genom vår arkitektur och design av möbler, produkter och byggkomponenter.

Våra modulhus är byggda utifrån en filosofi om balanserade val från det innersta till det yttersta lagret. I våra koncept har vi redan från början valt att skapa en holistisk design. Det innebär att vi formar både arkitekturen och de produkter som används för att bygga och inreda våra hus. Vi har satt de övergripande ramarna för att du ska kunna göra de sista avgörande valen.

Process

Vi har utvecklat vår produkt med det bästa av två världar; välkonstruerade, prefabricerade modulära träkonstruktioner i kombination med högkvalitativ arkitektur och design. Våra moduler är sammansatta med en hög grad av inbyggd flexibilitet, vilket gör det lätt att tillgodose vitt skilda behov av individuell inredning. Detta gör vår process kort, precis, rationell och konkurrenskraftig både vad gäller tidplan och ekonomi.

01
Varför modulär?

Introduktion till vårt koncept och de uppenbara fördelarna med att bygga i trä, bygga inomhus och leverera praktiskt taget färdiga moduler till byggarbetsplatsen på kort tid.

02
Förfrågningar och klargöranden

I nära dialog med kunden klargör vi förutsättningarna för projektet och de specifika kraven på byggnaden, inklusive behov, tidplan och ekonomi. Om så önskas kan vi ta fram analyser och rapporter för befintliga byggnader innan vi påbörjar arbetet med det nya projektet.

03
Utformning och konkretisering

Ett konkret skissförslag tas fram baserat på den inledande dialogen och det tillgängliga underlaget. Projektet gås igenom, eventuella ändringar justeras på plats och ligger sedan till grund för prissättning, offert och avtal med entreprenören.

04
Start av produktion

Större delen av arbetet utförs i produktionslokaler inomhus som säkerställer en rationell, säker, torr och processoptimerad arbetsmiljö. Kvaliteten dokumenteras löpande och produktionsbesök kan ordnas efter behov.

05
Start av byggnation på platsen

Arbetet med att förbereda platsen påbörjas i god tid för att leverans, montering och slutförande av de prefabricerade modulerna ska kunna ske enligt tidplan.

06
Slutförande och leverans

Eftersom större delen av byggnationen utförs under entreprenörens tak är arbetet på plats begränsat jämfört med den traditionella byggprocessen. Det innebär att byggnaden normalt kan överlämnas och tas i bruk efter en kort tid av leverans, montering och färdigställande.

Våra designlösningar

Vår produktdesign är produkter som är utvecklade för hem och livet i dem - med fokus på form och funktion, ärliga material och stolta hantverkstraditioner. Vi strävar efter att förena vacker design med rationalitet och hållbarhet.

Belysning

Under de mörka timmarna och årstiderna är vi alla beroende av att kunna tända artificiellt ljus både inomhus och utomhus. Vår strategi är att arbeta med en diskret och integrerad, funktionell belysningsdesign utan att skapa ljusföroreningar och samtidigt skapa en bakgrund för att lägga till kompletterande lampor som pendlar, golv- och bordslampor.

Dörrhandtag

Den första fysiska beröringen är handtaget - när man öppnar dörren och går in i huset. Och i vardagen är det också ett mycket funktionellt element som vi vill ska vara både vackert att titta på och röra vid. Våra handtag integrerar ett av de äldsta kända materialen som använts av människor i tusentals år: björkbark. Ett material med en fin balans mellan funktionalitet och estetik, och som dessutom är unikt - och naturligt - starkt antibakteriellt.

Kök

Med en diskret hänvisning till fasadens rytmiska komposition är vårt kök också utformat för att ge en distinkt men ändå klassisk eller funktionell detalj i utseendet. De vertikala spåren förbinder hela köksfronten och kan också användas för att montera det specialdesignade handtaget. Det nordiska WOODLANDS-köket är designat för JKE.

Fasadprofil

Fasaden är något av det första man lägger märke till hos ett hus, så vi ville ge den särskild uppmärksamhet. För Bergsten Timber designade vi den unika fasadprofilen WOODS - en profil utan baksida och med olika utformade fronter för att skapa unika kompositioner. Tillverkad av värmebehandlad furu utan några tillsatser och med en livslängd på 30+ år.

Hållbart byggande

Välj en nedskalad och hållbar form av boende. Skapad med tanke på bättre resursutnyttjande.

Så här kommer du igång

Förverkliga ditt modulära hem på så lite som 4 månader. Kontakta oss redan idag.