Magni™

Vårt första modulkoncept utvecklades och designades utifrån gaveltaket som ett klassiskt, starkt och igenkännligt motiv. För denna modell är gaveltaket fokuspunkten för modulernas sammansättning, eftersom takåsen förbinder de 48 m² modulerna tillsammans oavsett hur de är orienterade.

Vårt första modulkoncept bestående av 48 m² enheter med ett 24 m² utomhusutrymme integrerat i designen.

Under öppen himmel och i nära kontakt med den omgivande naturen.

Naturen mycket nära

Med gaveltaket som arkitektoniskt motiv för det tysta och klassiska huset används detta också som en genomgående linje för att montera de enskilda modulerna i den färdiga kompositionen. Modulen är utformad för att kunna rotera modulen 180 grader runt takåsen och därmed orientera terrassutrymmena på samma sätt eller på sitt eget sätt. När fler moduler monteras ökar det inre utrymmet under takåsen i enlighet därmed — rummet som i huset är öppet mot kipen och innehåller husets kök och vardagsrum.

Arbetet utförs inom arkitektur, design och för varje unikt projekt med optimal orientering av huset, med att uppnå en balans mellan byggnad, läge i landskapet och känslan av att låta naturen omge och komma nära huset. Detta understryks dels genom att arbeta med ett enkelt material- och färgpalett, stor visuell kontakt mellan inne och ute, samt genom att låta naturen komma väldigt nära — låta den ”flyta” runt skruvfundamenten och vidare under huset. De inramade utomhusutrymmena är inramade för att skapa utrymmen även utomhus och därmed inspirera liv och aktivitet även utomhus. Under öppen himmel och i nära kontakt med den omgivande naturen.

Från 48 m² till 192 m²

Som regel är Magni™ -modulen alltid 48 m² och kommer därför ständigt att utökas med ytterligare 48 m². Varje modul är född med en integrerad, inramad terrass på ytterligare 24 m².

48 kvm
96 kvm
144 kvm
192kvm

Tankeväckande från insidan till det yttersta

Bygg ett modulhus och spara tid och resurser.

Vi för samman det bästa av flera världar; vår arkitektur i den välgjorda kvaliteten, med den säkra och rationella processen för prefabricerat modulbyggande i trä. Kombinationen skapar överblick, förtroende och trygghet för kvalitet, ekonomi och tidplan från start till mål.

Njordrum Home process
Traditionell byggprocess
Måneder
1
2
3
4
5
6
7
8
4 månader
Så här kommer du igång

Förverkliga ditt modulära hem på så lite som 4 månader. Kontakta oss redan idag.